Nowe władze klubu!

W dniu 24.06.2019 r. Walne Zebranie Członków wybrało nowe władze Klubu.
Na następną kadencję prezesem wybrany został Artur Szmit. Ponadto w skład Zarządu weszli: Mirosław Jaśkiewicz, Łukasz Kosałka, Paweł Podyma, Zbigniew Piwowarski, Jacek Gierat, Andrzej Dudziński, Adam Kopyt.
Komisję rewizyjną będą tworzyć: Jan Janus, Agnieszka Krzyżek, Mateusz Żarnowiecki.
Nowo wybranemu Zarządowi życzymy wytrwałości i determinacji w swych działaniach oraz sukcesów sportowych!