Strefa sponsora

1. Sponsor strategiczny.

Cena pakietu: do uzgodnienia

Pakiet sponsora strategicznego zawiera całą gamę możliwości reklamowych i marketingowych wykorzystujących potencjał Klubu.

Korzyści i świadczenia oferowane w zamian za współpracę z Klubem:

 • umieszczenie sponsora w nazwie klubu (np. Pogoń Bud-Max Miechów)
 • umieszczenie logo sponsora na koszulkach, spodenkach lub dresach sportowych wszystkich drużyn,
 • umieszczenie dwóch banerów reklamowych (np. 3x2m) na Stadionie Miejskim przy ul. Marii Konopnickiej 19,
 • umieszczenie logo sponsora na materiałach poligraficznych (programy meczowe, plakaty, papier firmowy),
 • umieszczenie reklamy sponsora na kalendarzu na rok 2016,
 • umieszczenie reklamy sponsora na stronie internetowej www.pogon.miechow.net.pl,
 • umieszczenie reklam na imprezach organizowanych przez MKS Pogoń Miechów,
 • możliwość ustawienia stoisk promocyjnych oraz dystrybucji materiałów reklamowych w trakcie imprez organizowanych przez Klub,
 • możliwość wręczania gadżetów i upominków sponsora uczestnikom meczy organizowanych przez Klub,
 • możliwość wykorzystywania logo Klubu w kampaniach reklamowych sponsora,
 • status członka tzw. Rady Sponsorów, która jest organem doradczym przy Zarządzie Klubu, daje to możliwość uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu oraz prawo do uzyskania pełnej informacji na temat sposobu wykorzystania oferowanej pomocy,
 • certyfikat pamiątkowy potwierdzający status sponsora strategicznego Klubu,

2. Sponsor.

Cena pakietu: do uzgodnienia

Pakiet Sponsora zawiera bogatą ofertę możliwości reklamowych i marketingowych:

 • umieszczenie logo sponsora na koszulkach, spodenkach lub dresach sportowych wszystkich drużyn,
 • umieszczenie dwóch banerów reklamowych (np. 3x2m) na Stadionie Miejskim przy ul. Marii Konopnickiej 19,
 • umieszczenie logo sponsora na materiałach poligraficznych (programy meczowe, plakaty, papier firmowy),
 • umieszczenie reklamy sponsora na kalendarzu na rok 2016,
 • umieszczenie reklamy sponsora na stronie internetowej www.pogon.miechow.net.pl,
 • możliwość ustawienia stoisk promocyjnych oraz dystrybucji materiałów reklamowych w trakcie imprez organizowanych przez Klub,
 • możliwość wręczania gadżetów i upominków sponsora uczestnikom meczy organizowanych przez Klub,
 • możliwość wykorzystywania logo Klubu w kampaniach reklamowych sponsora,
 • status członka tzw. Rady Sponsorów, która jest organem doradczym przy Zarządzie Klubu, daje to możliwość uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu oraz prawo do uzyskania pełnej informacji na temat sposobu wykorzystania oferowanej pomocy,
 • certyfikat pamiątkowy potwierdzający status sponsora strategicznego Klubu,

3. Sponsor drużyny.

Cena pakietu: do uzgodnienia

Zapraszamy do objęcia patronatu nad jedną z drużyn. MKS Pogoń Miechów to 6 drużyn i ponad 120 trenujących zawodników. Chcemy stworzyć zawodnikom możliwość trenowania w jak najlepszych warunkach mając dostęp do odpowiedniego sprzętu i zaplecza sportowego. W zamian oferujemy:

 • umieszczenie logo sponsora na koszulkach sponsorowanej drużyny,
 • umieszczenie jednego banera reklamowego (3x2m) na Stadionie Miejskim przy ul. Marii Konopnickiej 19,
 • umieszczenie logo sponsora na materiałach poligraficznych (programy meczowe, plakaty, papier firmowy),
 • umieszczenie reklamy sponsora na kalendarzu na rok 2016,
 • umieszczenie reklamy sponsora na stronie internetowej www.pogon.miechow.net.pl,
 • możliwość wręczania gadżetów i upominków sponsora uczestnikom meczy organizowanych przez Klub,
 • status członka tzw. Rady Sponsorów, która jest organem doradczym przy Zarządzie Klubu, daje to możliwość uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu oraz prawo do uzyskania pełnej informacji na temat sposobu wykorzystania oferowanej pomocy,
 • możliwość wykorzystywania wizerunku sponsorowanej drużyny w kampaniach reklamowych sponsora,

4. Doraźna kampania reklamowa.

Cena pakietu: do uzgodnienia

Oferujemy m.in.:

 • baner reklamowy na Stadionie Miejskim przy ul. Marii Konopnickiej 19
 • reklama w kalendarzu na rok 2016
 • reklama w programach meczowych
 • reklama na stronie internetowej

5. Partner klubu.

Nasz Klub przewiduje także współpracę na zasadzie barteru gdzie wartość pakietu reklamowo – marketingowego będzie adekwatna do wartości rynkowej wyrobów lub usług przekazanych na rzecz klubu.

Przykładowa lista niezbędnych rzeczy potrzebnych w Klubie:

 • woda, napoje, słodycze,
 • sprzęt sportowy: piłki, stroje, koszulki treningowe, dresy, torby, obuwie.
 • materiały poligraficzne: druki, plakaty.
 • działania marketingowe: gadżety, koszulki.
 • pomoc w transporcie na mecze i treningi.
 • usługi cateringowe,
 • zaopatrzenie w niezbędne artykuły apteczne: maści, opatrunki, suplementy.

6. Cegiełki wartościowe.

Sprzedaż cegiełek wartościowych o nominałach: 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł.

7. Pomoc merytoryczna.

Jeżeli chcesz podzielić się doświadczeniem, masz do zaoferowania cenne informacje na temat prowadzenia klubu, zasad sponsoringu, wiedzy pedagogicznej lub psychologicznej, a także każde inne informacje jakie uważasz, że mogą nam się przydać skontaktuj się z nami.

Powyższy pakiety oferowane przez nasz Klub z pewnością nie wykorzystują wszystkich form współpracy i działań marketingowych. Jesteśmy otwarci na możliwość modyfikacji oraz poszerzenia oferty o Państwa pomysły, Zarząd MKS Pogoń zaprasza Państwa do nawiązania współpracy w nadchodzącej rundzie jesiennej sezonu 2014/2015. Jesteśmy przekonani, iż dzięki partnerskiej współpracy, zaangażowaniu sponsorów, miasta Miechów, wsparciu kibiców a także prasy i mediów osiągniemy sukces

Odlicz darowiznę od podatku.

W przypadku osób fizycznych, darowiznę przekazaną na rzecz MKS „Pogoń” Miechów można odliczyć w wysokości do 6 % podstawy opodatkowania.

Aby darowizna mogła zostać odliczona od dochodu – musi być odpowiednio udokumentowana. Podatnicy korzystający z odliczenia tych darowizn są zobowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Wysokość wydatków poniesionych na powyższe cele ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Dokumentacja tym jest w przypadku darowizny pieniężnej – dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna (np. zakupiony na rzecz klubu sprzęt sportowy) – dokument , z którego wynika wartość darowizny.

Wartości ujmujemy w załączniku odliczeń (np. PIT/0 część B) oraz deklaracji podatkowej (np. PIT 36/rubryka 145/146)

Podstawa prawna:

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia15 lutego 1992 r.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.