Regulamin i opłaty

Zgodnie z Regulaminem Szkółki Piłkarskiej MKS Pogoń Miechów do 15 dnia każdego miesiąca należy dokonać opłaty składki członkowskiej w wysokości 70,00 zł.  W przypadku rodzeństwa opłata wynosi 75,00 zł. za pierwsze dziecko i 35,00 zł. za każde kolejne.

Składki miesięczne pobierane są przez 12 miesięcy w roku.

Składkę można zapłacić u trenera grupy lub przelewem na rachunek bankowy nr:
75 8591 0007 0200 0014 4065 0001 z adnotacją jakiego zawodnika dotyczy i z jakiej grupy.

Opóźnienia i zaległości w opłatach uniemożliwiają realizację zadań statutowych klubu!

Dokumenty do pobrania:
Regulamin Szkółki Piłkarskiej MKS Pogoń Miechów
Deklaracja członkowska
Polecenie przelewu