Klub

Miejski Klub Sportowy Pogoń Miechów
ul. Marii Konopnickiej 19, 32-200 Miechów
NIP: 659-13-17-682
REGON: 290356551
KRS: 000025129
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Miechów: 75 85910007 0200 0014 4065 0001

Dokumenty do pobrania:
Statut

Zarząd Klubu:
Dawid Byrski – Prezes Zarządu
Ignacy Grabowski – Wiceprezes Zarządu
Adam Kopyt – Wiceprezes Zarządu
Michał Mach – Skarbnik
Zbigniew Piwowarski – Sekretarz Klubu
Rafał Makowski – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna:

Emilia Nastarowska – Przewodnicząca Komisji
Jerzy Kozioł – Członek Komisji
Andrzej Dudziński – Członek Komisji