Informacja w sprawie walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń w Miechowie, Zarząd Klubu zwołuje na dzień 24 czerwca 2019 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków.
Zebranie odbędzie się o godzinie 18:00 w siedzibie Klubu, ul. Marii Konopnickiej 19.

Porządek zebrania:
1. Powitanie zebranych.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu w latach 2016 – 2019.
6. Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej Klubu.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10. Wybory nowych władz klubu.
a) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa klubu
b) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu klubu
c) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej klubu
11. Wystąpienie nowo wybranego prezesa MKS „Pogoń”.
12. Zakończenie zebrania.